talmud-rabbi-yahudi-490x327.jpg

PertumbuhanTalmud dan Pengaruhnya terhadap Kaum Yahudi

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
talmud rabbi yahudi
TALMUD terbahagi kepada dua bahagian utama:

1. Talmud Mishnah Adalah asas ajaran (induk kitab)
2. Talmud Gemara Adalah peniabaran (keterangan) Talmud Mishnah.

Mishnah Adalah, Lauh pertarna, yang mengandungi Qonun (undang-undang) yang dibuat kaum Yahudi untuk kepentingan diri mereka, setelah Lauh Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as. Mishnah ditulis oleh Judah Hanasi, pada kurun waktu antara 190 Sampai 200 M. yakni satu abad selepas pemusnahan (pemusnahan) Haikal (kuil) utama kaurn Yahudi oleh Titus diraja emperium Rom.

Gemara terbahagi kepada dua bahagian: Gemara Jerussalem (Palestin), dan Gemara Babylonia. Gemara Jerussalem yang popular dengan sebutan Gemara Palestin Adalah catatan tentang perdebatan (perbincangan) yang dilakukan oleh para rabi (pendeta kaum Yahudi) Palestin, [atau lebih tepatnya catatan mengenai perbincangan (perdebatan) yang dilakukan oleh para cerdik cendekia pengajar sekolah Thibria] untuk menjelaskan dasar -dasar ajaran Mishnah.

Usaha pengumpulan catatan-catatan perbincangan ini terjadi pada sekitar tahun 400 M. Adapun Gemara Babylonia Adalah catatan tentang perbincangan (perdebatan) kira-kira Ta’alim (ajaran-ajaran) Mishnah yang dirakam (ditulis) oleh para cerdik cendikia Yahudi di bumi Babilonia. Nota-nota perbincangan itu berjaya mereka kumpulkan sekitar tahun 500 M.

Mishnah dengan Gemara yang penjabarannya ditulis oleh para rabi dan cerdik cendikia Jerussalem disebut “Talmud Jerussalem”, Mishnah dengan Gemara yang penjabarannya ditulis para rabi dan cerdik cendikia Babilonia disebut “Talmud Babilonia”, Kedua-duanya Adalah penjabaran (interpretasi) kitab induk yang bersifat sekunder, kedua-duanya bukan kitab primer.

Mishnah: Sebenarnya Adalah kongklusi Undang-Undang Lisan (3) yang mentradisi dalam komuniti rabi (para pendeta Yahudi) sejak lahirnya gerakan Phareesis (al-Firisiyiin), yakni komuniti pemuja hawa nafsu dan pengagungan diri serta kehidupan liberal. Geliat gerakan ini Berawal Dari mewacana pasca kehadiran Isa as putra Maryam as. Gerakan ini Adalah cikal Akan lakhimya gerakan pembumi hangusan dan mengingkari ajaran al Masih. Motto utama Gerakan Phareesis ini Adalah anti Isa al Masih.

Dalam muqaddimah (pengantar) kitab Penjabaran Mishnah yang ditulis seorang Pakar falsafah dan pemikir besar Yahudi bernama Moses ben Maimonides, ia mendefinisikan Mishnah sebagai berikut: Sejak era pengajar agung kita Musa sehingga era rabi Muqoddas (yang tersucikan) Judah Hanasi, Tak ada satupun dari para cerdik cendikia Yahudi yang bersepakat, tentang rumusan akidah (dasar-dasar keyakinan) yang boleh dipakai acuan dasar pembelajaran dan boleh dipelajari secara terang-terangan oleh generasi anak bangsa (Yahudi) ini.

Bahkan selama ini Tak ada satupun rumusan akidah yang boleh dijadikan Induk Hikmah atau media Tambih – peringatan, bagi generasi anak bangsa ini, yang ada hanyalah memori-memori peringatan, yang Di Katakan melalui penyimakan (khutbah-khutbah) dari para pendahulunya. Nasihat-nasihat dan peraturan-peraturan itu hanya Di Katakan melalui oral (lisan) belaka, Tak ada satupun yang tertulis, meski ada sebahagian rabi (pendeta) yang cuba menulis Oral Law (undang-undang lisan).

Namun tulisan itu tidaklah sempurna, kerana nihilnya pemahaman dan kurangnya kecapakan penulisnya, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penulisan Oral Law sebelum Judah Hanasi, kerana penulisnya Tak memahami secara betul mendesak undang-undang lisan, terIebih Tak mempunyai kecakapan dalam menginter-pretasikan ajaran Taurat, serta Tak memahami konsesus-konsesus yang dimaklumatkan Senhedrin (Mahkama Tinggi) per generasi berikutnya.

Sungguh Adalah kurniaan agung dari Rabb (Tuhan) anak bangsa (Yahudi) ini telah dihadiahi putra terbaiknya, iaitu Rabbi Judah Hanasi yang tersucikan, untuk kali pertama yang mengumpulkan (menulis) rumusan akidah, peraturan-peraturan dasar, konsesus-konsesus keagamaan serta hukum- undang-undang keagamaan, terIebih memperincikan secara konstruktif undang-undang yang telah diturunkan kepada Musa, …. pengajar agung kita. Kitab yang ditulis Judah Hanasi Adalah, kitab suci yang wajib dianuti setiap generasi Yahudi sepanjang masa.

sumber islampos.com
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *