bulat6-O_BHfield_image_listing_featured.var_1586180562.jpg

Soalan lazim PRIHATIN Tambahan

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Soalan: Apakah Program Subsidi Upah (Wage Subsidy)?

Jawapan: ‘Wage Subsidy’ ialah subsidi upah yang dibayar kepada majikan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah bagi setiap perusahaan untuk tempoh tiga bulan sahaja.

Tujuan ‘Wage Subsidy’ untuk membantu majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengelakkan pekerja hilang pekerjaan dan punca pendapatan terutamanya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

Soalan: Bilakah ‘Wage Subsidy’ mula berkuatkuasa dan bila ia berakhir?

Jawapan: ‘Wage Subsidy’ mula berkuat kuasa pada 1 April 2020. Tempoh ‘Wage Subsidy’ selama tiga bulan bermula 1 April 2020 atau mengikut bulan permohonan dikemukakan.

Tarikh akhir permohonan ‘Wage Subsidy’ pada 15 September 2020.

Soalan: Apakah penambahbaikan ‘Wage Subsidy’ yang diumumkan pada 6 April 2020?

JADUAL 1: PENAMBAHBAIKAN WAGE SUBSIDY (6 April 2020)
JADUAL 1: PENAMBAHBAIKAN WAGE SUBSIDY (6 April 2020)

Jawapan: ‘Wage Subsidy’ yang diumumkan pada 6 April 2020 menggantikan ‘Wage Subsidy’ yang diumumkan pada 27 Mac 2020.

Pendaftaran Majikan

1. Majikan dan pekerja hendaklah berdaftar atau mencarum dengan PERKESO.

2. Majikan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM – Companies Commission of Malaysia) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum 1 Januari 2020.

3. Majikan hendaklah mula beroperasi sebelum 1 Januari 2020. Gaji Pekerja Pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah

Syarat-Syarat Lain

Bagi majikan yang memilih untuk menerima bantuan ini, mereka disyaratkan untuk mengekalkan pekerja mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh enam bulan, iaitu dalam tempoh tiga bulan semasa menerima subsidi upah dan tiga bulan selepas itu

g) Tarikh Kuat kuasa bermula 1 April 2020

h) Tips Permohonan

Permohonan hendaklah dikemukakan oleh majikan melalui capaian laman prihatin.perkeso.gov.my Berawal Dari 9 April 2020

i) Tarikh Akhir Permohonan 15 September 2020 atau tertakluk kepada baki dana yang diperuntukkan atau sebarang keputusan oleh kerajaan

j) Kaedah Bayaran Bayaran Wage Subsidy akan dikreditkan kepada akaun majikan dalam tempoh 7 – 14 hari dari tarikh kelulusan

Soalan: 4. Siapakah yang Tak LAYAK memohon Wage Subsidy?

Jawapan: Majikan atau perusahaan yang mendaftar dan beroperasi pada atau selepas 1 Januari 2020;

• Majikan dan pekerja yang belum berdaftar atau mencarum dengan PERKESO;

• Pekerja yang sama yang telah mendapat bantuan kewangan Employment Retention Program (ERP) pada bulan yang sama;

• Pekerja yang bergaji bulanan melebihi RM4,000;

• Pekerja yang telah diberhentikan kerja;

• Pekerja sektor awam, badan berkanun persekutuan dan negeri, semua badan berkanun yang diasingkan saraan, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan mereka yang bekerja sendiri (Tak mempunyai majikan) termasuk freelancers; serta

• Pekerja asing dan pegawai dagang (expatriate).

Soalan: Bagi permohonan Wage Subsidy, apakah dokumen yang diperlukan?

Jawapan: Dokumen yang diperlukan untuk permohonan Wage Subsidy ialah: i. Senarai nama pekerja (mengikut had kelayakan saiz perusahaan);

ii. Maklumat akaun bank majikan (Salinan muka depan Penyata Bank sahaja);

iii. Maklumat Business Registration Number (BRN) yang didaftarkan oleh majikan ketika pembukaan akaun bank seperti di 5 (ii) di atas. Sila rujuk pihak bank; iv. Salinan pendaftaran SSM/ROS/ROB/Lesen Perniagaan; v. Akuan Pengisytiharan PSU50; dan vi.

**Dokumen sokongan seperti penyata kewangan atau laporan jualan yang telah disahkan oleh pihak pengurusan atau lain-lain dokumen berkaitan.

**Nota: Dokumen sokongan bagi perusahaan bersaiz SEDERHANA dan BESAR

Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan maklumat Business Registration Number (BRN) yang perlu diperolehi daripada pihak bank?

Jawapan: Maklumat Business Registration Number (BRN) Adalah maklumat nombor pendaftaran perniagaan majikan yang didaftarkan oleh majikan ketika pembukaan akaun semasa syarikat di bank.

• Majikan perlu mengisi Borang BRN yang perlu dimuat turun dari capaian laman sesawang prihatin.perkeso.gov.my dan memuat-naik kembali ke laman sesawang tersebut setelah ianya dilengkapkan.

• Maklumat Akaun Bank dan BRN syarikat seperti di atas diperlukan bagi tujuan pembayaran terus ke akaun majikan secara Electronic Fund Transfer (EFT).

Soalan: Apakah Akuan Pengisytiharan PSU50?

Jawapan: • Akuan Pengisytiharan PSU50 ialah suatu dokumen pengesahan dan akujanji secara bertulis bahawa majikan mengesahkan atau mengisytihar perkara-perkara yang terkandung di dalamnya Adalah benar dan betul bagi tujuan permohonan Wage Subsidy.

Soalan: Mengapakah pekerja yang bergaji RM4,000 ke atas Tak layak untuk memohon Wage Subsidy walaupun Menciptakan caruman bulanan SIP?

Jawapan: Wage Subsidy Adalah peruntukan daripada kerajaan yang disalurkan melalui Pakej Rangsangan Ekonomi (PRIHATIN) untuk membantu majikan yang terkesan akibat krisis COVID-19 untuk meneruskan pengoperasian dan mengekalkan pekerja mereka.

Program ini juga untuk membantu golongan pekerja yang berpendapatan RM4,000 ke bawah iaitu golongan B40.

Soalan: Bagi permohonan Wage Subsidy bulan berikutnya, adakah majikan perlu mengemuka permohonan yang baru bagi tuntutan yang seterusnya?

Jawapan: Majikan Tak perlu mengemukakan permohonan Wage Subsidy yang baru bagi tuntutan kedua dan ketiga. Bagaimanapun, majikan dikehendaki mengemas kini perubahan maklumat bagi tuntutan kedua dan ketiga sekiranya berlaku apa-apa perubahan kepada status perniagaan atau bilangan pekerja yang layak melalui sistem. Kegagalan majikan Tak melaporkan perubahan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Soalan: Bolehkah majikan yang telah beroperasi sebelum 1 Januari 2020 tetapi Tak berdaftar dengan SIP memohon Wage Subsidy?

Jawapan: Boleh. Mana-mana majikan yang ingin mengemukakan permohonan Wage Subsisdy tetapi masih belum berdaftar dengan PERKESO, hendaklah memenuhi syarat berikut:

i. Telah berdaftar dengan SSM atau PBT sebelum 1 Januari 2020

ii. Mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja

iii. Mendaftar dengan PERKESO

Soalan: Bolehkah majikan yang telah menerima ERP mengemukakan permohonan Wage Subsidy?

Jawapan: Majikan yang memenuhi syarat-syarat permohonan Wage Subsidy yang telah ditetapkan seperti di Jadual 1 (Soalan 3) boleh memohon Wage Subsidy walaupun telah menerima ERP sebelum ini.

Soalan: Bolehkah majikan memohon semula Wage Subsidy yang terkini (6 April 2020) sekiranya majikan telah memohon Wage Subsidy yang telah diumumkan sebelum ini (27 Mac 2020)?

Jawapan: Boleh. Bagi majikan yang telah memohon permohonan Wage Subsidy yang telah diumumkan sebelum ini (27 Mac 2020) dan mempunyai pekerja melebihi 100 orang, majikan boleh Menciptakan permohonan baru bagi baki pekerja dengan had Tak melebihi 200 orang.

Syarat-syarat permohonan Adalah seperti di Jadual 1 (Soalan 3).

Soalan: Bolehkah majikan memohon Wage Subsidy dan ERP pada bulan yang sama untuk pekerja yang sama?

Jawapan: Tak boleh. Majikan Tak dibenarkan memohon ERP dan Wage Subsidy pada bulan yang sama dan untuk pekerja yang sama. Bagaimanapun, majikan dibenarkan untuk memohon ERP dan Wage Subsidy bagi pekerja yang berlainan pada bulan yang sama dengan memenuhi syarat-syarat permohonan Wage Subsidy yang telah ditetapkan seperti di Jadual 1 (Soalan 3).

Soalan: Bagaimanakah perusahaan sederhana dan besar hendak menentukan kadar penurunan pendapatan atau jualan sebanyak 50% atau lebih seperti yang dinyatakan di dalam syarat kelayakan Wage Subsidy?

Jawapan: Majikan boleh menentukan penurunan sebanyak 50% atau lebih jumlah jualan atau pendapatan dibandingkan dengan bulan Januari 2020 atau bulan-bulan berikutnya berserta dokumen sokongan yang berkaitan.

Soalan: Syarikat saya mempunyai pelbagai Jabatan/ Bahagian/ Cawangan/ Unit. Bolehkah saya memilih sebahagian pekerja sahaja daripada Jabatan/ Bahagian/ Cawangan/ Unit yang tertentu untuk permohonan Wage Subsidy?

Jawapan: Majikan boleh Menciptakan permohonan Wage Subsidy bagi mana-mana pekerja mereka bagi meneruskan operasi syarikat dan mengekalkan sebahagian pekerja mereka dalam tempoh yang kritikal ini tetapi bagi pekerja yang berlainan.

Soalan: Sekiranya majikan Menciptakan permohonan Wage Subsidy pada bulan Jun. Adakah bayaran Wage Subsidy akan dibayar Berawal Dari April (backdated) atau bermula pada bulan Jun?

Jawapan: Bayaran Wage Subsidy akan dibayar Berawal Dari dari bulan permohonan dikemukakan dan tiada pembayaran bulanan ke belakang (backdated).

Soalan: Sekiranya saya Tak memohon Wage Subsidy, adakah saya boleh memberhentikan pekerja saya pada bila–bila masa?

Jawapan: Sekiranya majikan ingin memberhentikan pekerja, majikan Adalah tertakluk di bawah semua Peraturan dan Undang-Undang Perburuhan di Malaysia seperti Akta Kerja 1955 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967.

Soalan: Keliru satu syarat kelayakan bagi Wage Subsidy ialah majikan perlu mengekalkan pekerja selama enam bulan. Sekiranya terdapat pekerja yang berhenti secara sukarela dengan majikan dan menerima subsidi upah sebelum ini, adakah majikan perlu Menciptakan permohonan yang baru?

Jawapan: Sekiranya pemberhentian sukarela pekerja berlaku dalam tempoh tiga bulan pertama, majikan hanya perlu mengemas kini maklumat pekerja mengikut kelayakan di sistem. Kegagalan majikan Tak melaporkan perubahan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Soalan: Adakah pekerja saya mempunyai hak untuk memohon Wage Subsidy bagi diri sendiri?

Jawapan: Semua permohonan Wage Subsidy mestilah dikemukakan oleh majikan.

20. Bagaimanakah majikan akan dapat mengetahui sama ada permohonan Wage Subsidy telah diluluskan atau ditolak?

Jawapan: Majikan akan dimaklumkan status permohonan sama ada diluluskan atau ditolak melalui emel.

• Senarai nama majikan yang diluluskan permohonan Wage Subsidy akan dipaparkan di laman web PERKESO https://eiscentre.perkeso.gov.my/ termasuk bilangan pekerja yang diluluskan.

Soalan: Apakah tafsiran gaji atau pendapatan RM4,000 ke bawah yang dimaksudkan bagi permohonan Wage Subsidy ini?

Jawapan: Tafsiran gaji atau pendapatan Adalah mengikut tafsiran gaji di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017.

Soalan: Sekiranya gaji pekerja RM3,000 sebulan, bagaimanakah Tips pelaksanaan untuk saya membayar gaji kepada pekerja saya?

Jawapan: Majikan hendaklah membayar gaji pekerja seperti biasa dengan kadar yang sama (RM3,000) dan kemudian Menciptakan permohonan Wage Subsidy kepada PERKESO. Bayaran bantuan Wage Subsidy yang diterima dari PERKESO Adalah subsidi gaji kepada majikan. Bayaran caruman PERKESO dan SIP Adalah wajib diteruskan berdasarkan gaji sebenar pekerja.

Soalan: Sekiranya seorang pekerja bekerja dengan Syarikat A dan Syarikat B dan mencarum SIP, adakah kedua-dua syarikat layak untuk memohon Wage Subsidy?

Jawapan: Kedua-dua syarikat layak untuk memohon Wage Subsidy bagi pekerja yang sama selagi mematuhi syarat-syarat kelayakan seperti di Jadual 1 (Soalan 3).

Soalan: Syarikat saya mempunyai pekerja warganegara Malaysia dan bukan warganegara tetapi belum mendaftar dengan SIP. Bolehkah saya mendaftar dengan SIP dan memohon Wage Subsidy bagi pihak pekerja warganegara Malaysia sahaja?

Jawapan: Majikan perlu mendaftar atau mencarum terlebih dahulu dengan PERKESO sebelum Menciptakan permohonan Wage Subsidy. Permohonan ini hanya layak untuk pekerja warganegara Malaysia sahaja.

• Majikan perlu mengiystihar jumlah bilangan pekerja tempatan dan pekerja bukan warganegara.

Soalan: Apakah perbezaan antara faedah sedia ada SIP, Program ERP dan Program Wage Subsidy?

KAEDAH PERMOHONAN

https://eis.perkeso. gov.my https://www.perke so.gov.my/index.p hp/ms/kenyataanmedia http://prihatin.perk eso.gov.my/

Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Pegawai Perkhidmatan Pelanggan PERKESO di talian 1-300-22-8000 atau 03-8091 5100 atau 03-4264 5555 emel kepada [email protected]

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO)

Soalan lazim PRIHATIN Tambahan

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail