1457470722_image281929.jpg

Usul undi Tak percaya kepada MB Terengganu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said yang juga Adun Kijal mengemukakan usul undi Tak percaya terhadap Menteri Besar, Datuk Seri Ahmad Razif Abd Rahman.

Beliau mengemukakan usul itu ketika membahaskan titah Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin pada Penggal Keempat Sidang Dun Ke-13 yang berlangsung di Wisma Darul Iman.

Ahmad berkata, usul yang dibawa itu Adalah demi kepentingan rakyat Terengganu.

“Secara keseluruhannya, bahawa cadangan-cadangan di bawah Perkara 14 (6) Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, Peraturan 33 (xi) dan Perkara 33 (vi) Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah Tetap Dewan Undangan Negeri Bagi Negeri Terengganu Darul Iman.

“Yang Berhormat Yang Di Pertua, Perkara 14 (6) ini melibatkan Perlembagaan Negeri Terengganu Adalah diantara pekerjaan Dewan yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Negeri, yang mana ia Tak termasuk di dalam tertib yang biasa pekerjaan dewan, sebagaimana termaktub di dalam Peraturan 33(xi), Peraturan-peraturan dan Perintah-perintah Tetap Dewan Undangan Negeri, yang mana cadangan ini Tak memerlukan kepada sebarang notis.

“Bagi maksud Perkara 14 (6) Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, Dewan hendaklah bersidang sebagai Jawatankuasa seluruhnya sebagai yang diperuntukkan di bawah Peraturan 33 (vi) Peraturan-peraturan dan Perintah-perintah Tetap Dewan Undangan Negeri Terengganu bagi membolehkan Pakar-Pakar Menciptakan undian. Notis juga Tak diperlukan bagi cadangan ini,” katanya.

Beliau menambah, Perkara 14 (6) Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu yang menyatakan: Jikalau Menteri Besar Tak mendapat kepercayaan daripada kebanyakan Pakar-Pakar Dewan Undangan Negeri, maka ketika itu, melainkan dengan permintaannya Duli Yang Maha Mulia membubarkan Dewan Undangan Negeri, hendaklah dia menawarkan keberhentian Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

Sehubungan itu jelasnya, dengan Perkara 14 (6) Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu, beliau mencadangkan bahawa Dewan Udangan Negeri yang bersidang semalam mengundi Tak percaya kepada Menteri Besar, Datuk Seri Ahmad Razif Abd Rahman.

“Selain dengan itu, saya juga membawa cadangan dibawah Peraturan 33 (vi) Peraturan-peraturan dan Perintah-perintah Tetap Dewan Undangan Negeri Terengganu supaya Dewan yang bersidang pada ketika ini, bersidang sebagai jawatankuasa seluruhnya bagi Menciptakan undian.

“Sukacita saya maklumkan pada Dewan yang mulia pada hari ini (semalam) bahawa Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu Adalah perlembagaan negeri ini, di mana dibawahnya Peraturan-peraturan dan Perintah-perintah Tetap Dewan Undangan Negeri Terengganu telah diperbuat. Oleh itu pematuhan kepada perundangan dan peraturan-peraturan ini Adalah diperlukan serta Tak boleh dinafikan.

“Sukacitanya saya membawa peringatan bahawa menafikan perlembagaan negeri Adalah langkah yang Tak berperlembagaan serta Tak mematuhi perlembagaan negeri, ini bermakna Datuk Yang Dipertua Tak boleh menolak usul ini, sekian saya bawa usul ini untuk perhatian Yang Dipertua,” katanya.

Usul undi Tak percaya kepada MB Terengganu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *